Anne Fischer

Leg. psykolog

Jag är utbildad vid Lunds Universitet i såväl psykodynamisk terapi (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT). I mitt arbete som psykolog har jag en relationell och affektfokuserad förståelse av människan. Det innebär att mitt arbete fokuserar på känslornas roll i hur olika svårigheter skapas och upprätthålls men också hur vi kan förstå och förändra. Mitt arbete genomsyras av lyhördhet, engagemang och ett genuint intresse för människan framför mig och hur vägen genom och ut ur svårigheter kan möjliggöras. 


Som psykolog har jag arbetat knappt 10 år inom förskola och skola, med fokus på små och större barns utveckling och behov. Jag har utbildat, handlett och stöttat personal inom förskola och skola såväl i det vardagliga arbetet som i kris. Utifrån min erfarenhet av att fokusera på barn och deras sammanhang har jag utvecklat ett särskilt intresse för samspel, anknytning och föräldraskap. Jag är därtill diplomerad vägledare i ICDP - Vägledande Samspel, ett program som syftar till att stödja och främja omsorgskompetens hos de som ansvarar för ett barns omsorg, som till exempel en förälder eller förskole/skol-personal. ICDP är grundat i den senaste tidens kunskap och forskning omkring barns och vuxnas hälsofrämjande utveckling och hur omsorgspersoner kan möta barnets behov och främja en god utveckling. Läs mer om ICDP här


Du som önskar boka besök under föräldraledighet är varmt välkommen att ha med ditt barn. Här finns utrymme och babyleksaker och vi hjälps åt att göra samtalet så meningsfullt som möjligt. 

Jag har även en förståelse för ofrivillig barnlöshet och välkomnar dig som är i denna situation.


Utöver min psykologkompetens har jag utbildning och arbetslivserfarenhet inom högsäkerhetsyrke med särskilt intresse för stress och krishantering.