Psykoterapi

Psykoterapi er behandling af psykiske lidelser og udfordringer gennem samtaler.

Sammen med psykologen kan du udforske egne tanker, følelser, drømme og udfordringer i en tryg ramme.
Målsætningen er at gå fra en situation hvor du føler du sidder fast og oplever besvær og udfordringer af samme karakter om og om igen, til en ny situation hvor du er fri til at mærke dig selv i relation til andre, til dig selv og til omverden.

I løbet af de første 1-3 samtaler undersøger vi sammen vad der udfordrer dig og hvad du håber at få hjælp til. Jeg bruger den første tid på at danne mig et indtryk af hvem du er og om jeg er den rette behandler for dig. Du får muligheden for at danne dig et indtryk af hvordan det er at være i terapi hos mig og om du føler dig fortrolig i vores relation. Sammen kommer vi frem til et oplæg og fokus for en eventuel fortsat kontakt.
Som behandler forbeholder jeg mig retten til at bedømme om jeg er den rette for dig, eller om du vil have større gavn af hjælp gennem det offentlige (f.eks sundhedsvæsenet eller psykiatrien).

Valg af behandlingsmetode

Jeg er uddannet ved Lunds universitet i psykodynamisk terapi (PDT) som kognitiv adfærdsterapi (KAT). De to metoder er paraplybegreber og indeholder en bred variation af behandlingsmetoder. Mit arbejder bygger på en relation og affektfokuseret forståelse af mennesker, og jeg vælger metode ud fra hvad der passer bedste til din unike situation.

Affektfokuseret Psykodynamisk Terapi

Fra livets start lærer vi hvordan vi skal være og opføre os for at få mest mulig tryghed og omsorg fra andre mennesker. Det vi kalder personlighed bliver skabt i det unikke, følelsesmæssige samspil som opstår med vores omgivelser. Vi lærer at agere på en bestemt måde og forventer os visse ting. Det påvirker vores følelser og hvordan vi forholder os til dem gennem livet. Affektfokuseret Psykodynamisk Terapi tager udgangspunkt i at vores udfordringer ofte kommer af at vi undgår følelser som vi ud fra vores relationelle erfaringer har svært ved at håndtere.

I samtalen undersøger vi sammen dine indre forestillinger, følelsesreaktioner och adfärsmönstre for at skabe en forståelse omkring de udfordringer du oplever idag. Størstedelen af tiden bruges på det som foregår i dit liv nu, men arbejdet kan også handle om at forstå baggrunden till udfordringerne. Relationen som skabes i terapien er ofte afgørende for at finde mod til at udforske och nærme sig smertefulde følelser og erfaringer.

KAT

I Kognitiv Adfærdsterapi kan man noget forenklet sige at man kigger på adfærd såvel som det kognitive; det vil sige hvad man gør och hvordan man tænker omkring hændelser igennem livet.

Dette kan indebære at vi taler om hvordan dine tankar, følelser og handlinger påvirker hinanden och hvordan de eventuelt skaber problemer i din tillværelse. Sammen fokuserer vi på hvordan du kan skabe forandring i dit liv.

Indenfor KAT-feltet findes der også et øget fokus på accept og på at øve på at få distance til det svære, f.eks ved mindfullness.

Kontakt mig gerne hvis du har nogen spørgsmål eller funderinger.

Varmt vellkommen!